2019-05-28 10:17:15

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Na poveznici ispod možete pronaći informacije o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html


Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac