2020-03-27 14:49:14

Preporuke za organizaciju radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu

Škola za život izdala je smjernice o organizaciji dana učenika u nastavi na daljinu (dokumenti u prilogu).

 


Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac