2020-03-30 11:44:55

NASTAVA NA DALJINU, RASPORED

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629


Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac