2020-04-10 11:30:37

Nastava na daljinu - "sve u jednom"

U priloženom pdf dokumentu nalazi se sažetak svih informacija vezanih za nastavu na daljinu.


Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac