2021-02-01 10:54:25

"BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID"

Središnji državni ured za demografiju i mlade pripremio je brošuru "Brini o sebi - Budi dobro - Proživi Covid" s korisnim informacijama i savjetima koji djeci i mladima mogu pomoći u prevladavanju izazova s kojima se susreću u zahtjevnom vremenu življenja s Covidom.

Pogledajte na poveznici brošuru, razmislite o savjetima i idejama i primijenite ono što je najbolje i najkorisnije za vas.

Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac