2021-02-08 13:42:37

PREDUPIS - PRIJAVA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Osnovna škola Dr. fra Karlo Balić – Šestanovac

Ulica dr. Franje Tuđmana 40, 21250 Šestanovac

ured@kbalic-sestanovac.skole.hr

U Šestanovcu, 8. veljače 2021.

 

OBAVIJEST RODITELJIMA

Pripreme za provedbu upisa u prvi razred osnovne škole u školskoj godini  2020./2021.

Sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14 i 63/20), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji

POZIVA

Roditelje/staratelje djece predškolskih obveznika

  • Pozivaju se roditelji/staratelji djece rođene od

1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine, da izvrše prijavu djece za

upis u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

  • Prijava djece provodit će se od 8. do 17. veljače 2021. godine, elektronskim putem na obrascu PRIJAVA ZA PREDUPIS. Obrazac je dostupan na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije – www.dalmacija.hr Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
  • Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenom također na web stranici Upravnog odjela kao i na web stranicama osnovnih škola u SDŽ.
  • Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u 1. razred osnovne škole provodit će se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 1. ožujka do 15. lipnja 2021.
  • Roditelji/staratelji putem predškolskih ustanova bit će obaviješteni o terminima testiranja djeteta i terminima zdravstvenih pregleda, te se prije toga ne trebaju javljati u školu u koju dijete pripada (javljaju se samo u škole na području Splita).
  • U 1. razred se mogu upisati i djeca rođena od 1. travnja do 31. prosinca 2015. (prijevremeni upis), na zahtjev roditelja/staratelja koji se podnosi Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport na Obrascu 6. Osim zahtjeva i obrasca 6 treba dostaviti i mišljenje predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Obrazac 6 dostupan je na istoj mrežnoj stranici Ureda  www.dalmacija.hr
  • Pojedinačne informacije o upisu u 1. razred osnovne škole mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, te u stručnoj službi škole.

           S poštovanjem,

                                                                                   RAVNATELJICA ŠKOLE

           Nada Utrobičić


Osnovna škola "Dr. Fra Karlo Balić" Šestanovac